Voor wie is Innovation Cloud bedoeld?

In principe voor iedereen die wil werken rond ideeën, van welke aard ook. Maar probeert u het zelf en zie wat het voor kan betekenen. En het is gratis! Dus laat geen ideeën meer verloren gaan. Ze worden zo makkelijk vergeten, en verloren in tijd en ruimte. Ook het beheren ervan kan een tijdrovende nachtmerrie worden. Daarom is Innovatie Cloud is voor iedereen die ideeën efficiënt wil verzamelen, sorteren, evalueren en uitvoeren.