Gerichte Uitdagingen

Uitdagingen zijn gerichte brainstormsessies die worden uitgevoerd gedurende een bepaalde periode van tijd. Ze kanaliseren belangrijke initiatieven en creëren momentum rond één of meer thema’s.
Gebruik Uitdagingen voor het organiseren van workshop, brainstormsessies en gerichte vergaderingen.