Idee Scoren

Via het geven van een score aan idee voor verschillende aspecten door bv vakexperten krijgt u zicht op de potentiële waarde van een idee.