Da li se mogu vratiti na Free nalog?

Ne. Usled ograničenja svakog paketa u vezi sa brojem korisnika, ideja i skladištenja podataka, nije moguće prebaciti podatke sa Pro naloga na Free. Međutim, uvek možete otvoriti novi Free nalog sa drugom emejl adresom.