Šta će se desiti ako otkažem pretplatu svog Pro naloga usred već plaćenog kvartala ili godine?

Vaš Pro nalog će ostati aktivan do sledećeg ciklusa plaćanja. U tom trenutku će biti otkazan bez daljih troškova.