Šta je DataStation?

DataStation je platforma na kojoj je razvijen Innovation Cloud. DataStation je naša kompletna platforma za upravljanje inovacijama, koja uključuje aplikacije za upravljanje idejama, projektima I proizvodima. Zato što verujemo da su upravljanje idejama i inovacijama primarni pokretači globalnog uspeha, odlučili smo da učinimo DataStation pristupačnijim, pa čak i besplatnim kroz proizvod Innovation Cloud.