Odluka menadžmenta

Metodom „brainstorming-a“ dolazimo do puno ideja, ali koje od njih su izvodljive? Koje od njih su dobre, a koje su loše? Innovation Cloud pruža Vašem menadžmentu intuitivni alat da efikasno definiše, oceni i odobri samo najbolje ideje.