Razradite ideje kroz saradnju

Podstaknite sve zaposlene da diskutuju, procenjuju i dodaju dokumentaciju na idejama. Innovation Cloud olakšava timsku saradnju i pospešuje razvoj zlatnih ideja.