Notifikacije

U današnjem poslovnom okruženju vreme je od presudnog značaja. Pretrpanost ne-inovativnim poslovima otežava praćenje prioriteta. Inteligentni sistem obaveštavanja Innovation Cloud-a pomaže Vam pravim notifikacijama u pravo vreme. Rezultat je živa sredina koja pamti umesto Vas i pomaže Vam da ostvarite izuzetne rezultate u kratkom roku i kada je potrebno.