Saradnja na idejama

Članovi sarađuju kako bi obogatili unete ideje Vaše Innovaton Cloud zajednice. Učestvujte u razvoju ideje dodavanjem komentara, fajlova i glasanjem. Uključite sve članove da razmenjuju poruke i dokumentaciju na idejama. U trenutku kada su zadovoljni, vlasnici ideja mogu tražiti Odobrenje ili Ocenjivanje svoje ideje u skladu sa paketom koji koristite.