Usmerene Kampanje

Idejne kampanje su velike „brainstorming“ sesije koje se pokreću za definisani vremenski period. One kanališu važne inicijative i usmeravaju trenutni inovacioni potencijal ka jednoj ili više tema kampanje. Koristite Kampanje za održavanje radionica, „brainstorming“ sesija i usmerenih sastanaka. Stvorite inovacionu sredinu koja će vam proizvesti korisne i usmerene informacije prikupljene iz šire zajednice.