Ocenjivanje ideja

Ocenjivanje Vam pruža konstruktivna mišljenja iz prespektive stručnjaka. Faza ocenjivanja ideje omogućava stručnjacima da unesu svoje ekspertsko mišljenje o uspešnosti ideje na skali od 1 do 10 iz njihove perspektive. Pregled ocenjivanja služi da prikaže rezultate ocenjivanja ideje donosiocima odluke, stvarajući idealan proces za efikasno prepoznjavanje najboljih ideja, kao i ideja sa najvećim potencijalom.