Vođenje timova

Marketing, prodaja, kontrola kvaliteta, istraživanje i razvoj i drugi stručnjaci koriste Innovation Cloud kao svoj prostor za definisanje, diskusiju i praćenje tema vezanih za njihove specifične potrebe. Diskusije podržavaju „brainstorming“, transfer znanja, odgovore na pitanja, neformalne razgovore, verzioniranje dokumenata, razvoj planova kao i druge oblike timske saradnje.
Najveća vrednost Diskusije je mogućnost da podelite Vašu ideju sa svim članovima diskusija, čime ćete omogućiti svim članovima diskusije pristup toj ideji.
Diskusije omogućavaju deljenje vrednih informacija sa ostalim članovima diskusije kroz otvorene ili zatvorene forume. Jednostavno pozovite kolege da sarađuju, počnite inspirativne debate ili samo kačite fajlove i linkove do kvalitetnih sadržaja. Koristite diskusijie kako bi održali bliskost sa ljudima i informacijama relevantnim Vašoj sferi interesovanja.