Brisanje ideja

Kako da obrišete ideju sa Innovation Cloud

Samo Vlasnik ideje i Administratori mogu obrisati dodate ideje.

Kada nađete ideju koju želite da obrišete, pristupite toj ideji. Opcija Obrišite se nalazi ispod opisa te ideje.

Kada aktivirate opciju Obrišite, pojaviće se poruka upozorenja koja Vas pita da potvrdite svoju odluku.

Kada potvrdite, ideja će biti obrisana.

Brisanje ideja sa Innovation Cloud