Dodavanje ideja

Kako da dodate novu ideju u Innovation Cloud

Ideje može dodati svako ko ima pristup Vašoj Innovation Cloud zajednici.

Ideje se mogu dodati:

1. Sa početne strane ideja nakon uspešnog prijavljivanja: zelena ikonica “Dodajte novu ideju”.

2. Uz pomoć menija za navigaciju sa leve strane > opcija “Dodajte novu ideju”

Dodavanje ideje u Innovation Cloud