Ocenjivanje ideja (samo za PRO naloge)

Kako da ocenite ideju na Innovation Cloud

Samo Ocenjivači ideja i Administratori mogu da procene i ocene ideje

Sve ideje koje su spremne za ocenjivanje mogu se naći pomoću:

1. Početna strane ideja – ikonica Ideja je na ocenjivanju.

Prečica Ideja je na ocenjivanju

2. Meni za navigaciju sa leve strane – Akcije – kartica Ocenjivanje.

Akcije – kartica Ocenjivanje

Koristite jedan od ova dva načina da locirate ideje koje su označene da su spremne za ocenjivanje.

Kako biste došli do strane Ocenjivanje, pronađite odgovarajuću ideju, kliknite na ikonicu Unesite ocenu koja se nalazi u desnoj koloni ideja.

Unesite Vašu ocenu

Davanje ocene:
1. Kada ste na strani Ocenjivanje, pomerite klizače na meniju sa leve negativne strane do desne pozitivne strane.

Davanje ocene ideji

2. Sistem će kvantifikovati Vaše mišljenje i nakon što unesete dodatni komentar, Snimite svoj unos.