Rezultat ocenjivanja (Samo za PRO naloge)

Kako da pristupite podacima o ocenama ideje na Innovation Cloud

Samo Ocenjivači, Donosioci odluka i Administratori mogu pristupiti detaljima o ocenama.

Kako bi pronašli detalje o ocenama ideja, Ocenjivači, Donosioci odluka i Administratori mogu:

1. Koristiti izveštaj o ocenama koji se nalazi u meniju za navigaciju sa leve strane > Izveštaji > Izveštaj o ocenjivanju

Izveštaj o ocenjivanju

2. Koristiti meni za navigaciju sa leve strane > Akcije > kartica Ocenjivanje

Akcije - Ocenjivanje

3. Pronaći ideju i pristupiti pregledu ocena preko desnog menija ideje.

Rezultati ocenjivanja