Saradnja na idejama

Kako da komentarišete, glasate i dodate fajlove u ideju

Kada nađete i selektujete jednu ideju, dobijate pristup njenim karticama: Komentari, Dokumenti i Slike.

Davanje komentara:
1. Pronađite jednu ideju i pristupite joj.
2. Kliknite na karticu Komentari.
3. Koristite polje za komentare da dodate komentare, prikačite fajlove ili pomenete korisnike uz pomoć @ znaka.

Davanje komentara

Glasanje na ideji:
1. Pronađite jednu ideju i pristupite joj.
2. U desnoj koloni ideje ćete dobiti pristup glasanju preko ikonica Palac gore i Palac dole.

Nakon što date glas, on se ne može promeniti! Koristite ih pametno.

Tek nakon što glasate, moći ćete da vidite kako su ostali korisnici glasali.

Glasanje na ideju

Dodavanje fajlova u ideju:
1. Pronađite jednu ideju i pristupite joj.
2. Kliknite na karticu Dokumenti.
3. Prikačite fajlove koristeći + znak.

Dodavanje dokumenata

Svi bitni formati fajlova su podržani.