Saradnja na Kampanjama

Kako da dodate komentare i dokumente u kampanju na Innovation Cloud

Svaka kampanja se sastoji od 3 kartice:
1. Sakupljene ideje – ovde se vide sve sakupljene ideje koje su povezane sa kampanjom.
2. Komentari – mesto gde se odvija debata o temi kampanje.
3. Dokumenti – mesto gde se nalaze svi relevantni dokumenti, članci i fajlovi koji su povezani sa kampanjom.

Kako biste dodali komentar na kampanju:
1. Pristupite željenoj kampanji.
2. Kliknite na karticu Komentari.
3. Dodajte svoj komentar – možete dodati tekst, fajl ili pomenuti nekog korisnika koristeći @ znak.

Dodavanje komentara na kampanju

Kako biste dodali dokumente u kampanju:
1. Pristupite željenoj kampanji.
2. Kliknite na karticu Dokumenti.
3. Dodajte fajlove u kampanju.

Svi bitni formati fajlova su podržani.

Dodavanje dokumenata u kampanju