Zatvaranje Kampanje

Kako da zatvorite aktivnu Kampanju u Innovation Cloud

Samo Administrator Innovation Cloud naloga ima pravo da započne ili zatvori kampanje.

Kako biste to uradili, prvo treba da locirate željenu kampanju pomoću:

1. Početne strane ideja – Odeljak kampanja > Prikažite sve kampanje

Prikažite sve kampanje

2. Menija za navigaciju sa leve strane > Kampanje

Pregled kampanja

3. Nakon što pristupite željenoj kampanji, možete je izmeniti preko opcije Promenite koja se nalazi ispod opisa kampanje.

Menjanje kampanje kako biste je zatvorili

4. Preko formulara za izmenu, Administrator može da promeni opcije sa Uključeno na Isključeno. Ta akcija će zatvoriti kampanju.

Menjanje kampanje preko formulara za izmenu