Dodavanje i uvoz korisnika

Kako da dodate i uvezete korisnike u Innovation Cloud

Novi korisnici će poboljšati saradnju i sakupljanje ideja.

Samo Administrator Vašeg Innovation Cloud naloga može dodati nove korisnike!

1. Kako biste dodali korisnike, molimo Vas da kliknete na svoje ime u gornjem desnom uglu ekrana i pristupite opciji Podešavanja sistema.


Pristupanje opciji Podešavanja sistema

2. Kliknite na karticu Upravljanje korisnicima.

Dodavanje korisnika pojedinačno i Uvoz korisnika grupno

Ovde ćete imati opcije da dodate korisnike pojedinačno ili da uvezete korisnike grupno.

Kako biste dodali jednog korisnika, kliknite na zelenu ikonicu Dodajte novog korisnika.
Popunite detalje o korisniku i snimite taj unos.

Formular za dodavanje korisnika

Kako biste uvezli više korisnika u Innovation cloud, prvo preuzmite CSV uzorak koji se nalazi ispod polja za uvoz. Nakon što popunite detalje u naznačenom formatu u preuzetom CSV uzorku, prikačite rezultate i počnite unos.


Uvoz korisnika

Dodati korisnici će dobiti aktivacioni mejl direktno u njihovo prijemno sanduče.
Oni korisnici koji ne uspeju da aktiviraju svoj nalog na vreme mogu biti ponovo aktivirani preko liste Čekaju aktivaciju.