Dodeljivanje uloga korisnicima

Kako da dodelite uloge korisnicima na Innovation Cloud

Samo Administrator Vašeg Innovation Cloud naloga može da dodeli uloge!
Korisnici mogu da imaju samo jednu ulogu.

1. Kako biste pristupili i dodelili uloge korisnicima, molimo Vas da kliknete na svoje ime u gornjem desnom uglu ekrana i pristupite opciji Podešavanja sistema.

Pristupanje opciji Podešavanja sistema

2. Kliknite na karticu Upravljanje korisnicima.

Upravljanje korisnicima

Videćete listu svih aktivnih korisnika.
Možete dodeliti ulogu jednom korisniku tokom procesa stvaranja novog korisnika.


Podešavanje uloge pomoću formulara za dodavanje korisnika

Takođe možete dodeliti jednu ulogu većem broju korisnika u Innovation Cloud tako što ćete selektovati željene korisnike i aktivirati ikonicu Podešavanje uloge koja se nalazi na vrhu liste Svi korisnici.

Dodeljivanje uloga korisnicima

 

Podešavanje prave uloge