Vaša emejl adresa je bezbedna. Neće biti podeljena ni sa kim, niti će biti zloupotrebljena na bilo koji način. Vaša emejl adresa će biti iskorišćena samo za svrhu uspešnog prijavljivanja na aplikaciju i za slanje odgovarajućih sistemskih nofikacija.